Dirigent: J. Van der Beken

Johan Van der Beken werd geboren te Asse op 30 juni 1958.  Hij studeerde notenleer, harmonie,  muziekgeschie­denis, muziekpe­dagogie en koordirectie aan de Koninklijke muziekcon­servatoria van Brussel en Antwerpen. Hij vervolmaakte zijn muzikale studies aan de
Kurt Thomas Stichting in Den Haag.

Hij was gedurende 10 jaar de bezieler van het vocaal ensemble “Zangenzo” te Asse.

In 1986 werd  hij dirigent van het gemengd koor “Pojedu” uit Melle en sinds 1992 leidt
hij ook het Academiekoor August De Boeck te Asse.

Johan Van der Beken is leraar Algemene Muzikale Vorming, Samenzang en Koorzang aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans “August De Boeck” in Asse en Opwijk.

Als verdienstelijk amateur-organist volgde hij les bij Edmond Saveniers,
Kris­tiaan Van Ingelgem en Stanislas Deriemaeker.

Samen met Pater Gabriel Willems stichtte hij in 1990 de Orgelkring Asse-Hopland.

Advertenties